Engineering

Binnen T-Bouwsystemen hebben we een sterke focus op de engineering van het project. Na het goedkeuren van het ontwerp en de keuze van de toe te passen materialen start de engineering. Op basis van het ontwerp en de unieke eisen maken we alle technische tekeningen in CAD.

Zetwerkprofielen worden in afzonderlijke tekeningen opgenomen, met daarin alle referenties naar dak- en geveltekeningen voor de positie en de toe te passen bevestigingsmaterialen. Dit geldt ook voor eventuele vensters, enkelvoudige deuren, roldeuren, (automatische) dakvensters en (indien vereist) RWA luiken.

Engineerings foto 2023

Bouwboek

Alle toe te passen materialen en bijbehorende tekeningen en montage toelichtingen voor het project worden aangeleverd in een bouwboek. Uw projectleider kan alle informatie in het bouwboek doornemen en eventueel contact opnemen met onze engineer indien meer toelichting is gewenst. Na akkoord kunnen vervolgens alle materialen worden besteld. Tevens beschikken de monteurs op de bouw over de juiste instructies voor de montage. Deze kunnen bij elke bouwfase vooraf worden ingezien en indien nodig worden toegelicht.

T Bouwsystemen Engineering 1

Duidelijke overzicht en ondersteuning

Wij zijn ervan overtuigd dat u op deze manier een gedetailleerd document hebt voor het controleren van de geleverde materialen en correct worden toegepast.  Het helpt ook om de resultaten te controleren bij zowel gedeeltelijke voltooiing als definitieve oplevering.

T Bouwsystemen Knikdek en gevels

Meer informatie?

Wij voorzien u graag van vrijblijvend advies.

* verplichte velden